มาเรียนรู้กันว่ารูปทรงหน้าคุณบอกอะไรเกี่ยวกับบุคลิกของคุณ

118441
- Advertisement -

วัฒนธรรมจีนมีหลาย ๆ ส่วนที่น่าสนใจมากเลยนะ แต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีแนวคิดที่ขัดกับแนวคิดสมัยใหม่อยู่บ้าง ตัวอย่างที่ว่านี้ก็คือความเชื่อเกี่ยวกับรูปทรงของใบหน้าของคน ๆ หนึ่งที่สามารถบอกอะไรได้หลาย ๆ อย่างเกี่ยวกับบุคลิกของคน ๆ นั้น ซึ่งส่วนนึงก็คือถ้าบุคลิกของคุณต่างจากบุคลิกที่ว่ามานี้จากรูปทรงใบหน้าของคุณ คุณก็คือคนหลอกลวงคนนึง มันอาจจะฟังดูหยาบคายนะ แต่มันก็เป็นจุดที่น่าสนใจทีเดียว

มันเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งเหมือนกัน ศาสตร์ที่สามารถวิเคราะห์ได้จากสิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงหน้า คือคนที่เรากำลังพบเจอและสนทนาอยู่นั้นจะเป็นคนแบบไหน จะเป็นไปได้หรือไม่ที่รูปทรงของใบหน้าที่แตกต่างกันของเรา จะสามารถบ่งบอกถึงลักษณะนิสัยได้ว่าคุณเป็นคนอย่างไร อย่างไรก็ตามทางด้านนักวิจัยได้ทำการศึกษาพบว่า รูปหน้าของคนเราสามารถบอกความเป็นตัวตนและอุปลักษณะนิสัยของคนๆนั้นได้เป็นอย่างดี เรามาดูกันเลยว่ารูปทรงใบหน้าเหล่านี้จะบ่งบอกถึงอะไรบ้าง

มาดูกันว่าความเชื่อพวกนี้บอกอะไรเกี่ยวกับรูปทรงใบหน้าต่าง ๆ บ้าง

- Advertisement -

advertisement